Uudised

MIKS PEAKSID olema ettevaatlik turult ostetud suitsulihaga?

Suitsutatud kala ja lihaSuitsutatud kala ja liha

Värske raport näitab, et 15% PTA poolt analüüsitud kodumaistest nn otseselt suitsutatud liha- ja kalatoodetest sisaldasid üle lubatud piirnormi vähiriskiga saasteainet.

PTA värskes 2021 saasteainete aruandes selgub, et aasta jooksul tehti suitsutatud kala-ja lihatoodetele 85 proovi, millest 15 olid piirnormi ületanud.  

Aruande kohaselt on kõige enam probleeme just eraelamus valmistatud suitsutatud kala- ja lihatoodetega, kus tuvastati kõige enam tervisele ohtlikke polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke ehk PAHe. PAH-de näol on tegemist kõige ulatuslikuma keemiliste ühendite grupiga, mille mõned esindajad (umbes 60%) võivad tekitada vähki.

PAH-de sisaldust aitab vähendada, kui vältida liha ja kala liigset küpsetamist ja grillimist otsesel tulel ning asendada otsene suitsutamine kaudse suitsu tekitamisega. Selleks kasutatakse tootmistes ka suitsutuspreparaate, mida peetakse tervisele vähem  ohtlikuks võrreldes kodusel viisil suitsutatud toodetega. Suitsu keemiline koostis on keerukas ja sõltub muu hulgas kasutatava puidu liigist, veesisaldusest ning temperatuurist, suitsu tekitamiseks kasutatavast meetodist ja hapniku kontsentratsioonist suitsu tekitamise ajal.

54 kalatoodete analüüsist 6 sisaldasid piirnormist  rohkem saasteainet, 31 lihatoodete analüüsist 9 sisaldasid piirnormist rohkem saasteainet.

Kõik analüüsid tehti Eesti päritolu toodetele. Vaata PTA aruannet siit: https://pta.agri.ee/saasteained#saasteainete-kontrol

Leave a Reply