Uudised

LÖÖME KORRA MAJJA: teata tootest, mis eksitab meditsiinilise väitega

Arvatavasti igaüks on kokku puutunud tootega või toote reklaamiga, mis püüab end ehtida ja eristuda meditsiinile ning rahvameditsiinile viitavate väidetega. Jutt on eelkõige töödeldud toidust, kuhu on lisatud rahvameditsiinis või meditsiinis kasutatavaid looduslikke komponente, kuid mis antud toote koostisosana ei pruugi omada sellist positiivset tervisemõju. Selliste sõnumite kasutamine on tarbija vaatest eksitav ja tihti ka keelatud. Fuudish liitub PTA üleskutsega sellistest toodetest teada andma.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Brigitte Salmus juhib tähelepanu, et e-kaubanduses tuleb tarbijal olla toidu kohta käiva informatsiooni suhtes ettevaatlik. „Eriti tähelepanelik tuleb olla toidu ja toidulisandite kohta käivate väidete osas,“ rõhutas Salmus.

,,Veebipoodidele (sh reklaamile) kohaldub üldise toidualase teabe nõue, mille kohaselt peab olema esitatud teave tõene ega tohi tarbijat eksitada. Toidule ning toidulisanditele ei tohi omistada inimeste haigusi vältida aitavaid, leevendavaid või ravivaid omadusi,“ lisas Salmus.

Salmus märgib, et enim levinud väited veebipoodides on näiteks põletikuvastane, valuvaigistava toimega ning erinevate haiguste ennetuseks ja raviks. „Sellised väited ei vasta tõele ning neid on keelatud omistada toidule. Amet on tihedas koostöös ka teiste Euroopa liikmesriikidega ning mainitud probleemile on juhitud suuremat tähelepanu.“

Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollis eelmisel aastal e-poodides esitatud toitumis- ja tervisealaseid väiteid. „Kokku teostati 255 e-kaubanduse kontrolli, kus hinnati  484 toodet. Kontrollide tulemusel võib öelda, et 86%-l e-poodidest ei olnud esitatud väited tõesed,“ kirjeldas Salmus järelevalve tulemusi. Keelatud väidete puhul kohustas amet väited e-poest eemaldada.

Aita sellised eksitavad tooted üles leida ja anna PTA-le teada!

Vihjeid meditsiinile viitavate väidete kohta toidu märgistusel saab ametile esitada e-posti teel vihje@pta.agri.ee. Tervisealane väide on sõnum või esitus, mis viitab toidu ja tervise vahelisele seosele. Väiteid, mida on lubatud kasutada, on leitavad määrusest 432/2012.

Leave a Reply