Uudised

PTA TUVASTAS JÄLLE ÜHE kategooriale mittevastava oliiviõli

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) üheks prioriteetseks valdkonnaks on oliiviõlide järelevalve. Selleks viiakse läbi plaanilisi kontrolle, mille käigus kontrollitakse oliiviõlide märgistuse vastavust Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning võetakse proove vastavuskontrollide läbiviimiseks.
 
„Selleks, et oliiviõli saaks turustada teatava kategooria all, peavad oliiviõli omadused vastama piirnormidele, mis on EL õigusaktidega vastavale kategooriale kehtestatud,“ ütles PTA kalapüügi- ja turukorralduse peaspetsialist Ave Raie.
 
Alates 2020. aastast on Eestist võetud oliiviõlide proovid hindamiseks Saksamaale saadetud. Seal analüüsib oliiviõlisid Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud hindamiskomisjon.
 
Raie sõnul teostati aastatel 2020-2021 Eestis kokku 16 oliiviõlide vastavuskontrolli.Neist seitsmel korral tuvastati ka kategooria nõuete rikkumist,“ meenutas Raie ja kinnitas, et PTA jätkab oliiviõli kontrollidega ka 2022. aastal.
 

  1. aasta märtsis ja aprillis kontrollis PTA Kreeka ja Itaalia päritoluga ekstra neitsioliiviõlisid. Ekstra neitsioliiviõli on
    oliiviõli kategoorias kõige kõrgemate kvaliteedinõuetega. Kontrollide käigus tuvastati üks kategooria nõuetele mittevastav oliiviõli.  Mittevastavaks osutunud partiist võeti proov ettevõtte laost. Jaemüüki selle partii tooted ei jõudnud.

    Väietavalt võib kuni 80% Itaalia oliiviõli ärist olla pettus. Loe lähemalt Forbes’istSIIT näed, millised oliiviõli brändid on pettusega vahele jäänud. Mõned neist on tuntud ka Eestis.  SIIN on Europoli uudis suure õlipettuse paljastamise kohta. 

Leave a Reply